La UB participa en una nova trobada d’aprenentatge interregional del projecte TRINNO

Regions europees discuteixen a la Toscana com aproximar la innovació digital als sectors econòmics tradicionals

La UB participa en una nova trobada d’aprenentatge interregional del projecte TRINNO

L’equip del Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE), de la UB, va participar en tercera trobada interregional d’aprenentatge, organitzada a Arezzo i Florència (Itàlia) els passats 4 i 5 d’abril, dins el projecte TRINNO i en el marc del programa Interreg Europe. L’esdeveniment va ser organitzat per Arezzo Innovazione, soci principal del projecte, que va convidar els representants de la seva regió, la Toscana, per presentar les bones pràctiques en el camp dels ecosistemes emprenedors que enllacen la innovació digital amb l’economia local tradicional. Van participar les autoritats locals, universitats i institucions de recerca, els agents de suport empresarial i les empreses.

Socis i parts interessades del projecte a Itàlia, Hongria, Irlanda, Eslovènia i Espanya van aprendre junts sobre les polítiques de suport a l’ecosistema emprenedor de la Toscana. Albino Caporale del Govern Regional de Toscana va presentar l’Estratègia RIS3 i d’Indústria 4.0 per a la regió. Daniele Mazzei de la Universitat de Pisa va explicar el laboratori d’aprenentatge i Fablab Pisa, un espai físic i virtual per generar, compartir i desenvolupar idees. Rodolfo Ademollo de la ciutat d’Arezzo va presentar un projecte per atraure el sector de l’artesania als joves, “Studium Aretino”. També alguns representants de les PIME italianes de les TIC, mobles, joies, mecànica i alimentació van presentar les seves experiències de com havien integrat la innovació digital en la seva activitat.

Els segon dia es va organitzar una visita, ja a Florència, a ISIA Firenze, una institució d’educació superior pública per a les indústries artístiques. Giuseppe Furlanis i Andrea Spatari van posar èmfasi en la importància de l’enfocament pràctic en la seva institució, que se centra en el disseny i l’ús de les noves tecnologies entre els estudiants. Els socis també van visitar Artex, a Florència, una agència regional d’arts i oficis. Representants del centre, Elisa Guidi i Sabrina Sguanci, van presentar les polítiques relatives a l’artesania de la regió de la Toscana i van mostrar el centre de nova creació “Conventino”, que acull 26 tallers per als artesans. Es van assenyalar les oportunitats de les PIME en el camp de l’artesania artística i tradicional i les convergències entre la tradició i la innovació. Luca Mattesini, de PIN, el Centre de Serveis Educatius i Científics de la Universitat de Florència, situat a Prato, va presentar la seva experiència de col·laboració amb les PIME en el camp de la innovació digital.

Juntament amb l’experiència de la Toscana, els participants també van aprendre de l’exemple de la Biblioteca del Living Lab de Barcelona (Sant Cugat del Vallès), explicat per Fernando Vilariño i Inés Garriga, com un cas de com la tecnologia transforma l’experiència cultural de la ciutadania i les organitzacions. Jordi Garcia Brustenga de la Universitat de Barcelona, que té una funció assessora en el projecte TRINNO, va presentar les investigacions més recents sobre la manera d’impulsar els ecosistemes d’innovació i les noves polítiques orientades a missions.

Els socis, finalment, van discutir sobre les necessitats dels ecosistemes emprenedors locals per abordar la innovació digital. També van avaluar l’aprenentatge del primer any d’execució del projecte. El projecte TRINNO té com a objectiu entendre com funcionen els ecosistemes emprenedors a les regions participants, per tal de promoure’ls a través de polítiques que aproximin la innovació digital als sectors tradicionals de l’economia local i definir les mesures dels plans d’acció regionals per introduir o desenvolupar aquests components.

Llista de socis en el projecte TRINNO:

  • Arezzo Innovazione (Itàlia)
  • ELI-HU Research and Development Non-profit Ltd. (Hungria)
  • Regional Government of Csongrad County (Hungria)
  • WestBIC (Irlanda)
  • Northern and Western Regional Assembly (Irlanda)
  • Development Centre of the Heart of Slovenia (Eslovènia)
  • Universitat de Barcelona (Espanya)

Més informació sobre el projecte:

http://www.interregeurope.eu/trinno/

Compte de Twitter del projecte:

https://twitter.com/TRINNO_project

Pàgina de Facebook del projecte:

https://www.facebook.com/trinnoproject/

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *