Inverteix en les teves idees. Emprèn a la Universitat

Qui som?

El Barcelona Institut d’Emprenedoria és la institució amb la que es dota la Universitat de Barcelona per coordinar totes les accions d’emprenedoria.

Què implica?

L’emprenedoria requereix, per un costat, visió, i per un altre, passió i compromís per arrosegar als altres. Necessita la voluntat de prendre riscos.

Per què?

Inverteix en les teves idees. Emprèn a la Universitat.

L’emprenedoria és una opció viable de futur.

Com?

Tothom ha tingut alguna idea… Aposta per ella.

L’Actitud Emprenedora és ser valent, és preguntar-se… Com podria ser millor?

Castell BIE - Actitud Emprenedora