Entrevistes del BIE

Sabies que la paraula “Entrevista” està composta per les arrels llatines “Inter” que significa “Entre” o “en mig” i “vista” del verb “videre” que significa veure, observar. Perquè “Entrevista” significa observar a la meitat, donar en el blanc, en la veritat, en el punt on és precís fixar l’atenció.