Benvingut al BIE!

Barcelona Institut Emprenedoria (BIE) de la Universitat de Barcelona és l’entitat amb que es dota la institució per impulsar i desenvolupar totes aquelles activitats relacionades amb l’emprenedoria i la seva promoció.

El BIE és una iniciativa de la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera que agrupa el conjunt de programes i activitats que en el camp de l’emprenedoria desenvolupen els diferents agents  del Grup UB i que en aquest àmbit d’actuació adopta Emprèn!UB com a element identificador comú.

La nostre missió és promoure, donar suport i col·laborar en les iniciatives emprenedores sorgides de la Universitat de Barcelona, convertint-se en el centre de referència per a tot l’alumnat, actual i antic, i tot el professorat en la recerca de sinergies per a millor ús dels recursos, tant interns com externs.

Els 3 àmbits d’actuació:

  1. Suport a l’emprenedoria: Acompanyar les iniciatives del professorat, els investigadors, l’alumnat i els exalumnes.
  2. Foment de l’emprenedoria: Promoure l’emprenedoria mitjançant accions de comunicació i de formació.
  3. Referent en emprenedoria: Ser coneguts i reconeguts per la societat com a centre de referència en emprenedoria

Per aconseguir-ho la Universitat de Barcelona te la complicitat i la col·laboració d’un conjunt de persones significatives i reconegudes, que participen en el Consell assessor del Institut; persones que comparteixen els objectius d’excel·lir en emprenedoria, en totes les seves vessants i dimensions, com una de les eines de connexió entre universitat i societat, en benefici de ciutadans i ciutadanes del seu entorn.

Els nostres serveis