Entradas

L’ADN emprenedor

Molt s’ha parlat, i se seguirà parlant, sobre si l’emprenedor neix o es fa.  Aquest, com molts d’altres de la societat actual, és un debat sense fi i, segurament, no té una sola resposta possible. Com en molts àmbits, tampoc l’esperit o les capacitats emprenedores és quelcom de blanc o negra, sinó que s’imposa considerar una àmplia gamma de grisos.

Traslladant al que implica ser emprenedor el món de la genètica, podem dir que una cosa és el “perfil genètic” de cadascú, i l’altre com es manifesten, com s’expressen (en llenguatge de la biologia molecular), aquests gens. I en aquesta expressió és ben conegut que hi incideixen un conjunt de factors, tant interns, propis de la persona, com externs, és a dir que depenen de l’entorn, el que es denominen factors ambientals. Això precisament és el que estudia l’epigenètica, branca de la genètica  en gran desenvolupament avui en dia precisament per entendre què i com modula l’expressió dels nostres gens…

Doncs bé, en el cas de l’emprenedoria passa el mateix: hom pot tenir un cert grau de “predisposició natural” per emprendre,  però sigui  quin sigui aquesta  diguem-ne “capacitat  natural” per emprendre, en tots els casos i per a totes les persones els factors ambientals de l’entorn el poden “modular” tan de manera positiva com negativa.

En tot cas, en el que hi ha més (o bastant…) consens és en algunes de les característiques comunes que defineixen el perfil de l’emprenedor.

Sense voler ser exhaustiu i, en tots cas, en proporcions variables, com quan preparem un bon còctel, aquests són alguns dels “ingredients” que defineixen els perfils dels emprenedors:

 1. Passió: Els emprenedors es lliuren al seu projecte amb total dedicació per tractar d’aconseguir els objectius marcats. Sense passió és impossible mantenir el lliurament necessari.
 2. Visió: L’emprenedor, a més d’un pla, necessita ser capaç de visualitzar els objectius finals, a la consecució dels quals dirigirà el seu esforç.
 3. Capacitat per aprendre: Els emprenedors amb èxit manifesten que estan aprenent sempre i de tots.
 4. Resolutiu: La trajectòria de l’emprenedor està marcada per la constant presa de decisions i la resolució de problemes, per la qual cosa s’ha d’estar preparat per a això.
 5. Orientació a resultats: Els emprenedors són persones pràctiques capaces de transformar les seves decisions en acció al servei dels seus objectius.
 6. Creativitat: Ha de ser capaç de generar idees, desenvolupar-les i transformar-les en valor afegit.
 7. Persistència: L’emprenedor ha de saber persistir, si alguna cosa no ha sortit bé ha de tornar a intentar-ho, millorant el que correspongui, però sense donar-se per vençut.
 8. Resiliència: Ha de ser capaç de tolerar els fracassos i afrontar l’adversitat, sortint enfortit d’ella.
 9. Capacitat de treballar en equip: El lideratge de l’emprenedor es basa en l’exemple de la forma de fer, buscant la síntesi d’idees, el consens per afrontar els problemes i l’harmonia del grup humà involucrat en el projecte.
 10. Autoestima: L’emprenedor has de ser optimista i segur. De la confiança en un mateix i en les pròpies capacitats sorgeix l’actitud positiva que permet atreure col·laboradors amb talent i fer possible l’èxit.
 11. Assertivitat: Anar directe al gra per manifestar el que pensa i desitja, sense donar marrades però tampoc ferir als altres, és una característica bàsica de l’emprenedor si vol aconseguir els objectius traçats.
 12. Capacitat d’organització: L’emprenedor ha de ser capaç de definir un cronograma de les activitats a dur a terme, però amb la flexibilitat suficient per revisar-ho sempre que sigui necessari.

Feta la llista, insisteixo, no exhaustiva i sempre opinable, del que es tracta és de què cadascú es miri al mirall i pensi com de “retratat” es veu en la imatge que es desprèn de la combinació d’aquest conjunt de característiques.

Us hi atreviu? 

Després, sempre podeu procurar reforçar aquells aspectes en què pugueu pensar que esteu més “fluixos”. És a dir, identificar aquells “factors” que us poden permetre “modular” una determinada actitud o característica  del vostre perfil, sigui en positiu o també, en alguns  casos, de forma negativa.  De fet, en el camp de l’emprenedoria tan dolent pot ser no ser capaç de posar la directa com anar “massa passat de voltes”…

I trobar aquest equilibri no sempre és fàcil ni obvi.

Xavier Testar

Vicedirector del BIE